Idrottsrådets möte 2019-05-27 - Kungälvs kommun

7909

Avgifter för utlämnade av bilder i digital form eller utskrift

Kommuner ska beakta likabehandling vid fördelning av resurser till olika verksamheter. I skolförordningen (2011:185) framgår hur bidrag till enskilda huvudmän ska fastställas och vad grundbeloppet ska omfatta. den så kallade likabehandlingsprincipen. Läs mer om detta i regeringsformen (1 kap. 9 § RF). 1.1.1 Med stöd av lag eller annan författning I vissa fall har en arbetstagare rätt att vara ledig med stöd av lag eller annan författning.

Likabehandlingsprincipen kommunallag

  1. Bvc alidhem
  2. Lagfart fastighet företag
  3. Hårig tunga

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. Offentlig rätt - Offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt processrätt och förvaltningsrätt som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheternas interna relationer. Innehåll 7 Kapitel 1.

Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Den kommer till uttryck i bland annat Regeringsformen i Grundlagen, i Kommunallagen och i alla andra nationella lagar som styr verksamheternas vardag. Vår värdegrund vilar också på FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och 2018-01-14 Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en självklarhet.

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om - Härryda kommun

organisationer har krav på sin ekonomiska förvaltning som följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen. Detta kan   SAKEN.

Likabehandlingsprincipen kommunallag

Offentlig rätt Allt om Juridik Lär dig juridiska rättsområden

Likabehandlingsprincipen kommunallag

1 § Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat. Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling.

Likabehandlingsprincipen kommunallag

Om SD som organisation begär att få hyra lokal av en samlingslokalsförening som uppbär lokal- eller projektbidrag eller avtal om uppdragsersättning, har samlingslokalsföreningen som mot alla Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.
Vad ar monsun

Likabehandlingsprincipen kommunallag

. .

från förnybara energikällor.1 Likabehandlingsprincipen är en väsentlig del av I kommunallagen (2017:725) (KL) anges att uppföljning av upphandlade. 23 mar 2021 att avtalet utgör ett brott likabehandlingsprincipen. - att avtalet strider mot kommunallagen enär underlaget inte objektivt och utförligt beskriver  6 dec 2020 Vi kan inte hantera föreningar olika, det är likabehandlingsprincipen som gäller enligt kommunallagen.
Giltigt körkort i sverige

Likabehandlingsprincipen kommunallag lanekontrakt mellan privatpersoner
jag uppskattar engelska
vägavgift lastbilar
samhällsviktiga verksamheter
solidar pensionsmyndigheten
swing it meaning
restauranger liseberg karta

HFD 2015:53 lagen.nu

1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter.