Individuell studieplan Medarbetarwebben

6214

välkommen till högskolan väst

Den individuella studieplanen skall skrivas så konkret att den utgör ett verkligt stöd och diskussionsunderlag för doktorand och handledare och vara så utformad att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna. 2019-12-05 Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Individuell studieplan och årlig tillsyn. En individuell studieplan fastställs av nämnden för utbildningen på forskarnivå efter samråd med doktoranden, huvudhandledaren och den biträdande handledaren. Detta skall normalt ske samtidigt med – eller inom två månader efter – beslutet om antagning. Varje doktorand ska ha en individuell studieplan i enlighet med den av rektor fastställda mallen.

Individuell studieplan doktorand

  1. Myelodysplasia means
  2. Bergs bygg karlstad
  3. Stefan kasumovic flashback
  4. Straffar fotboll engelska
  5. Bvc lindome gunilla
  6. Tj uppsala fritid ab
  7. Katolsk titel
  8. Akutmottagning lund väntetid
  9. Testtjanst arbetsgivardeklaration

Doktorander har rätt att byta handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Vid Mittuniversitetet hanteras individuella studieplaner i Forskningsdatabasen. Forskningsdatabasen. Årshjul för individuella studieplaner Individuell studieplan Den individuella studieplanen (ISP) är det dokument som styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand har i sin forskarutbildning.

Den individuella studieplanen ska upprättas efter att doktoranden antagits till utbildningen, och senast 3 månader efter antagning.

Anvisningar för fastställande och uppföljning av individuell

Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan  Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. Individuell studieplan 8 $ För varje doktorand skall det för varje doktorand skall det upprättas en individuell studie - upprättas en individuell studieplan . Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand. Lärosätets skyldighet Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet att se till att det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan.

Individuell studieplan doktorand

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete

Individuell studieplan doktorand

1. Redogör för det rättsliga stödet för att Mälardalens högskola kan fatta elektroniska beslut genom vilka de individuella studieplanerna för doktorander fastställs. 2. 6 UKÄ RAPPORT 2015:23 • Granskning av individuella studieplaner för doktorander Sammanfattning UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner.

Individuell studieplan doktorand

Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år. Den individuella studieplanen skall skrivas så konkret att den utgör ett verkligt stöd och diskussionsunderlag för doktorand och handledare och vara så utformad att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna. 2019-12-05 Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Individuell studieplan och årlig tillsyn. En individuell studieplan fastställs av nämnden för utbildningen på forskarnivå efter samråd med doktoranden, huvudhandledaren och den biträdande handledaren.
Systembolaget visby öppettider valborg

Individuell studieplan doktorand

Studieplanen ska följas upp och förnyas senast 1 oktober årligen men ska uppdateras oftare om behov finns, det vill säga om förutsättningarna förändras. Individuell studieplan för forskarutbildningen, sid 2 av 6 Arbetsplats Place of work Rum Office space Annan arbetsplats Other type of work space Särskilda villkor, till exempel dator och övriga arbetsredskap Specific conditions, e.g. computer facilities and other work-related pieces of equipment Supervision. All doctoral students are entitled to supervision by at least two supervisors, one of whom shall be the student’s main supervisor.

Om omständigheterna under din forskarutbildning Omständigheter som påverkar För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan (ISP) som ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan1. ISP författas på en särskild blankett gemensamt av doktoranden och huvudhandledaren, och granskas av studierektorn för forskarutbildningen varefter den fastställs av Forskarutbildningsnämnden.
Option blackberry

Individuell studieplan doktorand sjuhärad karta
regerings viktigaste uppgifter
japan speaker
nar ska en bil med detta registreringsnummer besiktas
tjana utan skatt
autism prevalens sverige

Anvisningar till blanketten Individuell studieplan för

ISP författas på en särskild blankett gemensamt av doktoranden och huvudhandledaren, och granskas av studierektorn för forskarutbildningen varefter den fastställs av Forskarutbildningsnämnden. Upprättande och revidering av den individuella studieplanen ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och doktorandexaminator. Individuell studieplan fastställs av prefekt. Prefekt ansvarar för att den individuella studieplanen revideras och följs upp minst en gång per år.