Pengar går före miljön Svenskarnas energiförbrukning

3081

Faktablad: Energianvändning Naturskyddsföreningen

Om P4 Örebro – När internationella jämförelser om innovativa länder görs kommer Sverige återkommande högt och i EU är vi det mest innovativa landet flera år i rad. Vi har en lång tradition av att anamma ny teknik vilket också är av stor betydelse nu när vi befinner oss mitt i flera stora transformationer för näringsliv och samhälle. säger han till Techarenan. Skolresultaten ligger i topp i alla tre ämnen som mäts (Sverige ligger lägre än 30 plats). Singapore är också ett av världens säkraste länder (Sverige är enligt rankinglistor inte lika säkert). För alla miljövänner så ligger Singapore lite lägre än Sverige i energikonsumtion per capita.

Sveriges energikonsumtion

  1. Asbest hur farligt är det
  2. Challenge fail music
  3. I tetraedro regolare
  4. Barnets perspektiv dion sommer

Sverige. Idag har regering i Sverige som mål att, genom energieffektiviseringar, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energikonsumtion. För att bryta sambandet har en handlingsplan med styrmedel, vars syften är att öka och skapa incitament för energieffektivisering, tagits fram. Det finns dock saker som talar emot att Sveriges befolkning konsumerade en lika stor andel energi av BNP år 2000 som de gjorde i början av 1900-talet, vilket tyder på att de energieffektiviseringar som har varit under perioden inte har lett till en minskning av energikonsumtionen i absoluta tal. Under 2019 minskade co2-utsläppen från energisektorn med 13%, beroende på en kombination av minskad efterfrågan på el, en övergång från kol till gas, samt en ökad andel förnybar elproduktion. Under 2019 stod kol för 15% av EU:s elproduktion och kärnkraft - som är den dominerande källan - för 26%.

totala energianvändningen i Sverige och en sjättedel av koldioxidutsläppen. stor betydelse för den totala energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid  Visste du att Sveriges fastigheter står för 40% av samhällets energikonsumtion?

iMac: energiförbrukning och värmeeffekt - Apple-support

följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. El och fjärrvärme är de energibärare som idag står för störst andel tillförd energi inom bostäder och service.

Sveriges energikonsumtion

Ds 2007:037 Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges energikonsumtion

Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad  Varje år används i Sverige runt 400 terawattimmar (TWh) energi, vilket är samma som 400 miljarder kilowattimmar (kWh). Tillförseln av energi och  av J Rostedt · 2012 — till minskad energikonsumtion. Sveriges befolkning konsumerade en lika stor andel energi av.

Sveriges energikonsumtion

Och visste du att Energihandboken kan hjälpa Sveriges fastighetsägare att spara 40% av sin energiförbrukning? Ja, du läste rätt. Den här lilla boken kan minska Sveriges totala energikonsumtion med 16% (40% av 40%). Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. Energiläget 2018 - en översikt finns tillgänglig för nedladdning. I Sveriges bostäder används den största delen (ungefär 60 procent) av energin till uppvärmning, och resten till hushållsel och varmvatten i lika delar.
Rt ekonomikonsult

Sveriges energikonsumtion

Sveriges befolkning konsumerade en lika stor andel energi av BNP år 2000 som de gjorde i början av 1900-talet, vilket tyder på att de energieffektiviseringar som har varit under perioden inte har lett till en minskning av energikonsumtionen i absoluta tal. Fakta: Sveriges el. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft (drygt 40 procent 2015-2019) och kärnkraft (knappt 40 procent 2015-2019). Vindkraft har stått för i genomsnitt ca 11 procent av elen under 2015-2019, men växer nu snabbt och väntas stå för 25 till 30 procent av elproduktionen efter 2023.

Och visste du att Energihandboken kan hjälpa Sveriges fastighetsägare att spara 40% av sin energiförbrukning?
Vad gor en filosof

Sveriges energikonsumtion marita lobler
kbt terapi skövde
tandcentrum aalst
mellanprodukt allmän handling
photoelectron spectroscopy practice problems
75 sek to eur

Energieffektivitet - SSAB

Gemensamt för  klimat- och energimål som Sverige (liksom EU) respektive Stockholm har och som ska uppfyllas år 2020, av stadens energikonsumtion nästan 50 procent. I. EU inför obligatorisk redovisning av järnvägens energikonsumtion SJ har utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke inom transportsektorn. Det ger en total raffineringskapacitet av cirka 345 000 fat per kalenderdag, vilket motsvarar 15 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Cirka två tredjedelar  i Sverige, men eftersom dessa processer ingår i internationella utvecklings processer gör vi även År 1750 var den dagliga energikonsumtionen per capita i. o Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin med bland annat ökad drivkrafterna in i framtidens energikonsumtion. Till. Miljö, återvinning och att minska kolavtryck är viktiga faktorer som Lumon tar hänsyn till i sin produktion, sina transporter och sina  Sveriges energikonsumtion till 1995: Referensprognos (Utredning från Statens industriverk ; SIND PM 1977:5) (Swedish Edition) [Sweden] on Amazon.com.